Apskatīt lapas pilno versiju

Kontakttālrunis +371 2652 5282

E-pasts info@lhl.lv

Dizains un realizācija iconcept.lv

© 2016 All Rights Reserved.

Nolikums

1.Mērķis. LATVIJAS HOKEJA LĪGAS (turpmāk – LHL) mērķi ir:
1.1. Popularizēt hokeja spēli Latvijas Republikas iedzīvotāju vidū.
1.2. Veicināt hokejistu meistarības līmeņa izaugsmi.
1.3. Noskaidrot 2017./2018.gada labāko hokeja komandu LHL meistarsacīkstēs pieaugušajiem (turpmāk – Turnīrs) (1.LĪGA; 2.LĪGA; 3.LĪGA/Amatieri; 4.LĪGA/Iesācēji; Veterānu LĪGA 40+).
2.Vadība.
2.1. Turnīru vada LHL vadība (turpmāk – LHL Vadība).
2.2. LHL komiteja tiek veidota piedaloties pa vienam pārstāvim no katras Turnīra komandas.
3.Laiks un vieta.
3.1. Turnīrs sastāv no 2 (divi) apļiem (LHL Vadībai ir tiesības mainīt apļu skaitu atkarībā no komandu skaita Turnīrā) un kausa sacensībām, laikā no 2017.gada 19.septembra līdz 2018.gada 21.maijam.
3.2. Ikviens hokeja klubs ar pieteikumu piesaka laukumu, dienas un laiku, kurā tas aizvadīs mājas spēles. Visiem ledus laukumiem jāatbilst starptautiskajiem hokeja spēles noteikumiem.
4.Dalībnieki.
4.1. Sākuma pieteikumu dalībai LHL Turnīrā nepieciešams iesniegt hokeja komandu reģistrācijas periodā. Papildu sākuma pieteikumi dalībai Turnīrā tiek pieņemti tikai pēc LHL komitejas lēmuma.
4.2. LHL Turnīrā drīkst piedalīties tikai tie hokejisti un hokeja komandas, kuras ir samaksājušas Turnīra dalības maksu (Skat. Pielikumu Nr.2).
4.3. LHL Turnīrā drīkst piedalīties hokejisti, kuri ir sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu, izņēmums ir ja dalībnieks ir iesniedzis vecāku zīmi, kura atļauj dalību turnīrā.
4.4. Hokeja klubam, kas vēlas piedalīties Turnīrā ir jāpiesaka vismaz 11 (vienpadsmit) spēlētāji (10 laukuma
spēlētāji un 1 vārtsargs).
4.5. Katrā hokeja spēlē maksimāli drīkst pieteikt 20 laukuma spēlētājus un 2 vārtsargus (minimāli – 5 laukuma spēlētājus un 1 vārtsargu). Gadījumā, ja abu hokeja komandu vārtsargi netiek uz hokeja spēli, tad sazinoties ar LHL Vadību un oponentu komandu, abām komandām ir tiesības pieteikt uz spēli tādus vārtsargus, kas nav hokeja komandas sākuma pieteikumā.
4.6. Hokejistu pārejas jautājumi starp komandām kārtojami savstarpēji vienojoties pārejas perioda laikā no 2017.gada 24.decembra līdz 2018.gada 10.janvārim. Hokejistus var atsaukt no sākuma pieteikuma tikai pārejas perioda laikā. Hokeja spēlētāju un vārtsargu, kas pieteikts ārpus pārejas perioda var pievienot komandai, ja no pārējām attiecīgās līgas komandām nav saņemtas pretenzijas.
4.7 LHL vadība komandu atsūtītos pirmssezonas pieteikumus izskata un atzīmē spēlētājus, kas varētu būt spēcīgāki atbilstošajam līmenim, kad ir veiktas atzīmes LHL vadība izsūta komandu menedžeriem veiktās atzīmes, ja komandu vadītājiem nav iebildumu pret šiem spēlētājiem, tad ir uzskatāms ka šie spēlētāji var piedalīties konkrētā līgā un ir izņēmumi,
LĪGA/AMATIERI. Šajā LHL līgā aizliegts spēlēt bijušajiem Latvijas vīriešu izlases un Latvijas hokeja virslīgas (vai hokejistiem no citiem līdzvērtīgiem čempionātiem) hokejistiem. Šajā līgā aizliegts spēlēt hokejistiem, kas spēlējuši LHF Jaunatnes čempionātā (U 16, 18, 20) un Latvijas čempionāta 1. Līgā. Šajā līgā aizliegts spēlēt vārtsargiem, kas esošajā sezonā spēlē Latvijas hokeja virslīgā un augstāka līmeņa čempionātos. Šīs līgas spēles tiek aizvadītas bez spēka spēles. Spēlētājam, kas pievienojies šīs līgas komandai pārejas perioda laikā, pēc šī perioda ir jānospēlē vismaz 50% no regulārā Turnīra spēlēm, lai varētu spēlēt izslēgšanas (play off) spēlēs. Gadījumā, ja Turnīrs ilgst ilgāk nekā 2 apļus, tad komandai, kura atrodas pēc šiem diviem apļiem augstākā vietā ir tiesības izvēlēties, kur tiks aizvadīta trešā apļa spēle. Visām šīs līgas komandām mājas spēlēs jānodrošina spēles laika un rezultātā atspoguļošana tablo. 3 minūtes pirms spēles laika beigām ir komandām ir aizliegts ņemt minūtes pārtraukumu. Spēlētāju atbilstību LHL, kā arī kopējam LHL līmenim, izvērtē LHL Vadība vai LHL komiteja.
Visas Turnīra hokeja komandas drīkst pieteikt spēlētājus arī no citām amatieru hokeja līgu attiecīgā līmeņa komandām.
4.7.1. Turnīrā viens hokejists var spēlēt divās komandās, bet blakus esošās LHL līgās. Vārtsargs drīkst piedalīties katrā Turnīra līgā, bet vienas komandas sastāvā. Spēlētāju atbilstību LHL, kā arī kopējam LHL līmenim, izvērtē LHL Vadība vai LHL komiteja.
4.8. Katrai Turnīra komandai jābūt vismaz diviem, krāsu ziņā atšķirīgiem formas tērpu komplektiem ar numuriem. Komandas pirms hokeja spēles vienojas ar kādu krāsu krekliem tās aizvadīs spēli. Ja komandas nevienojas, tad viesu komanda spēlē gaišos formas tērpos, savukārt hokeja komanda, kas spēlē kā laukuma saimnieki – tumšos. Hokeja komandas spēles formai krāsu ziņā jābūt vienveidīgai. Ja ir problēmas ar formu (krekliem un getrām), LHL var piedāvāt savus pakalpojumus, izstrādāt dizainu, logo.
4.8.1. LHL ir tiesības izvietot uz Turnīrā spēlējošo hokeja komandu formām, ķiverēm, biksēm un krekliem LHL sponsoru reklāmu. Šādā gadījumā reklāmas izvietošanas izmaksas sedz LHL. Hokeja komandām, kuras pēc LHL Vadības pieprasījuma neizvietos LHL sponsoru reklāmu uz savas komandas formām būs pienākums samaksāt LHL Vadībai papildus dalības maksu Turnīrā 300,00 EUR (trīs simti eiro) apmērā. Gadījumā, ja hokeja komanda atsakās maksāt šo papildus dalības maksu, tai ir liegts piedalīties Turnīrā.
4.9. Visiem hokeja komandu vārtsargiem jānēsā pilna sejas maska un noteikta parauga hokeja ķivere vai vārtsarga sejas un galvas aizsargs, kas atbilst starptautiskajiem standartiem.
4.10. Visiem hokejistiem jāspēlē sejas maskā (visor), kura atbilst noteiktajiem starptautiskajiem standartiem, izņemot Veterānu Līgu 40+. Sejas maskai jāaizsedz acis un deguna apakšējā daļa.
4.10.1. Iesildīšanās laikā pirms hokeja spēles, hokejistiem, kuri pieteikti konkrētajai spēlei, jānāk uz hokeja laukuma pilnā ekipējumā.
4.10.2.Visām hokeja komandām, kuras piedalās LHL Turnīrā 20 minūtes pirms katras hokeja spēles sākuma tiesnešu brigādei rakstveidā jāiesniedz visas komandas sastāvs uz konkrēto hokeja spēli ar spēlētāju individuālajiem numuriem, pozīciju laukumā un jāsamaksā maksa par konkrētās hokeja spēles rīkošanu un apkalpošanu.
4.10.3. Hokeja spēles protokols pēc hokeja spēles būs pieejams elektroniskajā sistēmā. Pēc spēles būs pieejams viens protokols (drukāta veida), kurā varēs izdarīt atzīmes. Pēc hokeja spēles beigām protokols paliek pie galvenā spēles tiesneša. Elektroniskajā spēles protokolā būs redzams laiks, kad protokols ir bijis ievadīts elektroniskajā sistēmā.
4.10.4. Ja ir aizdomas par sākuma pieteikumā neiekļauta hokejista dalību hokeja spēlē, tad protokolā ir iespējams izdarīt atzīmi par to. 48 (četrdesmit astoņi) stundu laikā, pēc protokola un video/foto (ja tāds tiks nodrošināts) ievadīšanas elektroniskajā sistēmā ir nepieciešams nodrošināt pierādījumus, kas apliecinātu nepieteiktā spēlētāja dalību Turnīrā. Ja komandu pārstāvjiem ir piezīmes pie hokeja spēles protokola, tad 24 (divdesmit četri) stundu laika pēc hokeja spēles ir nepieciešams nodot drošības maksu 50 EUR (piecdesmit eiro) apmērā LHL Vadībai. Drošības maksa tiek atgriezta atpakaļ gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Turnīrā ir piedalījies nepieteikts hokejists.
4.11. Katram Turnīra hokejistam ir jābūt apdrošinātam pret nelaimes gadījumiem. Ja hokejistam ir sava apdrošināšana tad dokumentus, kas apliecina apdrošināšanas esamību nepieciešams nosūtīt LHL Vadībai. Ja hokejistam nav savas apdrošināšanas, tad to var nodrošināt LHL (Skat. Pielikumu Nr.2).
5.Spēļu rīkošanas kārtība.
5.1. Hokeja spēles notiek pēc Starptautiskās hokeja federācijas hokeja spēles noteikumiem. Par kārtības uzturēšanu hokeja spēles vietā un par skatītāju uzvedību atbild hokeja komanda, kas konkrētajā hokeja spēlē ir laukuma saimnieks.
5.1.1. Pirms hokeja spēles sākuma hokeju komandu kapteiņi vienojas par to, vai konkrētā hokeja spēle notiks AR vai BEZ šķēlieniem. Ja kaut viens no hokeja komandu kapteiņiem ir pret šķēlienu izmantošanu hokeja spēles laikā, tad konkrētā hokeja spēle notiek bez šķēlieniem (Noteikums attiecas uz Veterānu LĪGA 40+)
5.2. LHL Turnīrs notiek divos posmos:
1.posms ilgst no 2017.gada 19.septembra līdz 2017.gada 24.decembrim.
2.posms ilgst no 2018.gada 10.janvāra līdz 2018.gada 21.maijam.
Turnīra pārtraukuma laikā tiek izspēlētas iepriekšējo apļu atliktās hokeja spēles.
5.3. Hokeja spēles drīkst pārcelt tikai divas reizes katrā no Turnīra posmiem un tikai neparedzētos gadījumos. Pārcelt hokeja spēli drīkst par to brīdinot vismaz 72 stundas iepriekš. Pārceltās hokeja spēles obligāti jānospēlē konkrētā posma ietvaros.
5.4. LHL Turnīra hokeja komandas sedz savu mājas spēļu izdevumus (spēles tiesneši – 2 laukumā, - 1 brigādē; 1 medicīnas persona. Ceļa izdevumus hokeja spēles tiesnešiem ārpus Rīgas un Rīgas rajona, un izdevumus par foto/video materiālu sagatavošanu. Ledus laukuma īri, ģērbtuves un tablo.)
5.5. Hokeja spēļu sākumam darba dienās jābūt laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 22.45. Brīvdienās un svētku dienās hokeja spēles nedrīkst sākties agrāk kā plkst. 11.00. Kopējais hokeja spēles laiks ir 3 x 12 minūtes ar laika apstādināšanu, taču kopā ar laika apstādināšanu kopējais spēles laiks nevar pārsniegt 60 minūtes. Hokeja komandas iesildās 3 minūtes, kuras ietilpst spēles kopējā laikā. Ja mājas komanda nav nodrošinājusi tablo, tad spēles sekretārs spēles laiku fiksē ar hronometru un hokeja spēle iet 3 x 20 minūtes, arī šādā gadījumā 3 iesildīšanās minūtes tiek ieskaitītas spēles kopējā laikā. Ja hokeja spēles sākums ir paredzēts pēc 22.45 tiek piemērota paaugstināta tiesnešu, medicīniskā un cita nepieciešamā personāla maksa.
5.6. Katrai hokeja komandai obligāti jāaizvada visas Turnīra hokeja spēles.
6.Uzvarētāja noteikšana.
6.1. Par uzvaru hokeja spēles pamatlaikā komanda iegūst 3 (trīs) punktus, par uzvaru pēcspēles metienos 2 (divi) punktus, neizšķirta rezultāta gadījumā pēc spēles metienos katrai komandai tiek pa 1 (viens) punktam, par zaudējumu pēc spēles metienos hokeja komanda iegūst 1 (viens) punktu, par zaudējumu pamatlaikā – 0 (nulle) punktu. Ja spēles pamatlaiks beidzas ar neizšķirtu rezultātu tad tiek nozīmēti 3 (trīs) pēcspēles metieni katrai komandai, pēc spēles metienus sāk saimnieki. Augstāku vietu Turnīrā iegūst hokeja komanda ar lielāku punktu skaitu.
6.2. Gadījumā, ja divām vai vairākām hokeja komandām LHL Turnīrā ir vienāds punktu skaits, augstāka vieta ir tai komandai, kura:
6.2.1. Šo komandu savstarpējās spēlēs sakrājusi lielāko punktu skaitu;
6.2.2. Visās šo komandu savstarpējās spēlēs ir ieguvusi labāku starpību starp ielaistajām un iesistajām ripām;
6.2.3. Visās spēlēs ir ieguvusi labāku starpību starp iesistajām un ielaistajām ripām;
6.2.4. Visās spēlēs ir ieguvusi lielāku uzvaru skaitu;
6.2.5. Iesitusi lielāko ripu skaitu.
6.3. Visus komandu neierašanās gadījumus uz spēlēm izskata LHL Vadība, kura arī pieņem galīgo lēmumu. Gadījumā, ja hokeja komanda neierodas uz hokeja spēli vai atsakās no dalības Turnīrā, šai komandai jāsedz sekojoši izdevumi: ledus noma, tiesnešu un medicīniskā personāla maksas, ka arī soda nauda, kuras apmēru nosaka LHL Vadība.
6.4. Par neierašanos uz spēli komandai piešķir zaudējumu 0:W (0-5).
7.Pieteikumi.
7.1. Pieteikumi dalībai Turnīrā LHL jāiesniedz laika posmā no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 15.septembrim.
7.2. Pieteikumi pēc vienotas formas, elektroniskā veidā jāiesniedz LHL Vadībai (publikācija – līdz 19.09.2017). Lai piedalītos Turnīrā visiem hokejistiem nepieciešams parakstīt “veselības veidlapu” (veidlapa būs pieejama elektroniski. Pašrocīgi parakstīta veidlapa jāiesniedz LHL Vadībai), kas apliecina, ka hokejista veselības stāvoklis atļauj nodarboties ar fiziskām aktivitātēm – spēlēt hokeju. Gadījumā, ja potenciālajam Turnīra dalībniekam ir veselības problēmas – iesakām atteikties no piedalīšanās Turnīrā. Iesniedzot pieteikumu dalībai Turnīrā, hokejists ir informēts un apzinās, ka hokeja spēles spēlēšana var būt bīstama veselībai un/vai dzīvībai, kā rezultātā LHL neatbild par hokejista veselības vai dzīvības kaitējumu, ja tā iemesls ir bijis hokeja spēle un/vai spēlētāju strīdi u.c. raksturīgi apdraudējumi.
7.3. Hokejistu pārejas LHL komandu robežās tiek atļautas laikā posmā no 2017.gada 24.decembra līdz 2018.gada 10.janvārim. Hokeja komanda, kas piesaka pārejas spēlētāju, iesniedz pieteikumu ar iepriekšējās hokejista komandas piekrišanu. Pretenzijas par spēlētāju pāreju, kas pamatotas ar pierādījumiem, tiek pieņemtas 3 (trīs) dienu laikā kopš hokejista pārejas brīža. Ir aizliegta hokejistu pāreja komandās, kas spēlē zemāk par diviem līmeņiem (LHL līgām). Hokejistu atbilstību LHL, kā arī kopējam LHL līmenim, izvērtē LHL Vadība vai LHL komiteja.
7.4. Ja komandas pieteikumā nav aizpildītas visas ailes par komandu un spēlētāju, līgas vadība var liegt spēlētājam
piedalīties turnīrā.
8.Protesti.
8.1. Protests par hokeja spēli iesniedzams ne vēlāk kā 24 (divdesmit četri) stundas pēc protokola ievadīšanas elektroniskajā sistēmā, vispirms par to izdarot attiecīgu ierakstu spēles protokola drukātajā versijā. Protests, kurā izklāstīta hokeja spēles laikā pieļautā pārkāpuma būtība, rakstveidā iesniedzams LHL Vadībai, iemaksājot par to protesta maksu 50,00 EUR (piecdesmit eiro) (turpmāk – Protesta maksa) apmērā. Protestus izskata 48 (četrdesmit astoņi) stundu laikā, izņemot, ja protests iesniegts brīvdienās vai svētku dienās.
8.2. Par nepamatota protesta iesniegšanu vai protesta noraidīšanas gadījumā Protesta maksa paliek LHL rīcībā.
8.3. Hokeja klubu vadītājiem un treneriem nav tiesību iejaukties tiesnešu darbā vai jebkādā citā veidā iespaidot vai traucēt to. Hokeja klubu vadītāji un treneri atbild par hokejistu uzvedību sacensību laikā, ieskaitot stundu pirms un stundu pēc hokeja spēles.
9.Apbalvošana.
9.1. LHL 2017./2018.g. Turnīra (.LĪGA/; AMATIERI) uzvarētāju vienība saņem piemiņas kausu, bet komandas hokejisti – zelta medaļas. Otrās un trešās vietas ieguvēju komandas apbalvo ar piemiņas kausiem, hokejistus ar attiecīgās pakāpes medaļām. Atsevišķi tiek apbalvots Turnīra labākais aizsargs, uzbrucējs un vārtsargs.
1.pielikums
Nolikuma 1.pielikums nosaka kārtību, kādā tiek noteikti sodi, kas tiek piešķirti hokejistiem un komandu pārstāvjiem un diskvalifikācija par disciplināro pārkāpumu izdarīšanu LHL Turnīra 2017./2018.gada sezonā.
1. Ja hokejists tiek sodīts ar 20 vai 25 minūšu noraidījumu, viņš izlaiž vienu (nākošo) spēli un tiek sodīts ar sodu 20,00 EUR (divdesmit eiro) apmērā, ja hokejists tiek sodīts ar 5+20 minūšu sodu, viņš tiek sodīts ar sodu 20,00 (divdesmit eiro) apmērā. Par otru 5+20 minūšu noraidījumu hokejists izlaiž 2 (divas) nākamās spēles un tiek sodīts ar sodu 50,00 EUR (piecdesmit eiro) apmērā. Par soda apmēru pēc trešā 5+20 minūšu noraidījuma lēmumu pieņem LHL Vadība (diskvalifikācija līdz sezonas beigām). Par pirmo 10 minūšu noraidījumu hokejists tiek sodīts ar sodu 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā, pēc otrā 10 minūšu noraidījuma saņemšanas spēlētājs izlaiž nākošo spēli un tiek sodīts ar sodu 20,00 EUR (divdesmit eiro) apmērā.
Gadījumā, ja hokejists nav samaksājis tam piespriesto sodu, viņš nav tiesīgs turpmāk piedalīties Turnīrā. Nākošās hokeja spēles izlaišana noraidītajiem hokejistiem stājas spēkā automātiski, uzreiz pēc soda fiksācijas hokeja spēles protokolā.
2. Par atsevišķiem pārkāpumiem hokejists var tikt sodīts ar lielāku naudas sodu. Pārkāpuma tips / Sods (EUR) / Spēļu skaits
2.1. Dalība kautiņā ārpus hokeja laukuma (kautiņa iniciators) / 75,00 EUR / 3 spēles
2.2. Dalība kautiņā ārpus hokeja laukuma (kautiņa dalībnieks) / 35,00 EUR / 2 spēles 2.3. Pretinieka traumēšanas mēģinājums / 75,00 EUR / 3 spēles
2.4. Pretinieka traumēšana / 150,00 EUR / 5 spēles
2.5. Speršana citam hokejistam ar kāju / 75,00 EUR / 5 spēles
2.6. Iemešana ar ripu oficiālajam spēles pārstāvim vai LHL pārstāvim / 150,00 EUR / 5 spēles

2.7. Spļaušana pretiniekam vai oficiālajam spēļu pārstāvim vai LHL pārstāvim / 150,00 EUR / 3 spēles 2.8. Draudēšana oficiālajam spēļu vai LHL pārstāvim / 100,00 EUR / 5 spēles
2.9. Fizisks kontakts ar oficiālo spēļu vai LHL pārstāvi / 200,00 EUR / Pēc LHL Disciplinārās komisijas lēmuma
2.10. Oficiālā spēļu pārstāvja vai LHL pārstāvja traumēšana / 300,00 EUR / Pēc LHL Disciplinārās komisijas lēmuma
2.11. Pretinieka sišana ar galvu / 50,00 EUR / 3 spēles
2.12. Īpaša rupjība / 150,00 EUR / Pēc LHL Disciplinārās komisijas lēmuma.
3. Par jebkuru atkārtotu pārkāpumu, kas minēts šī pielikuma 2.punktā spēlētājs tiek diskvalificēts līdz LHL Turnīra sezonas beigām vai arī tam tiek liegta dalība jebkādās LHL rīkotajās hokeja sacensībās, un komandai, kurā spēlē konkrētais hokejists tiek uzlikts sods 175,00 EUR (viens simts septiņdesmit pieci eiro) apmērā.
3.1. Hokejists, kas nepakļaujas tiesneša lēmumiem (spēles laika vilcināšana) spēles laika pēdējās 5 minūtēs, tiek sodīts ar disciplinārsodu līdz spēles beigām un naudas sodu 20,00 EUR (divdesmit eiro) apmērā. Ja šādu sodu iegūst vēl kāds hokejists no tās pašas hokeja komandas, tad konkrētā hokeja komanda tiek sodīta ar sodu 50,00 EUR (piecdesmit eiro) apmērā.
4. Piespriestie sodi jānomaksā LHL 1 (viens) mēneša laikā. Hokejistiem aizliegts piedalīties hokeja spēlēs līdz soda nomaksāšanai. Tāda hokejista piedalīšanās Turnīrā tiek pielīdzināta neatļautai dalībai spēlē, par kuru tiek piemērots sods atbilstoši šī pielikuma 5. līdz 8.punktam.
5. Hokeja Komandai tiek ieskaitīts tehniskais zaudējums ar rezultātu 0:W, un tā tiek sodīta ar naudas sodu sekojošos gadījumos:
5.1. Ja hokeja komanda neierodas uz spēli (sods 150,00 EUR apmērā + izdevumi par hokeja halles nomu);
5.2. Ja hokeja spēli pārtrauc spēlētāju nedisciplinētas uzvedības rezultātā, vai komandu vadītāju nepaklausības gadījumā (sods 100,00 EUR apmērā vainīgajai komandai vai abām komandām);
5.3. ja spēlē piedalās diskvalificēts, nepieteikts, nepareizi pieteikts vai sodu nenomaksājis hokejists (sods hokeja komandai 75,00 EUR apmērā).
6. Komanda tiek uzskatīta kā neieradusies uz hokeja spēli, ja:
6.1. Uz spēli ierodas mazāk kā 6 (seši) spēlētāji (5 laukuma spēlētāji un 1 vārtsargs);
6.2. Komanda neierodas laukumā 5 (pieci) minūšu laikā pēc galvenā spēles tiesneša svilpes, kurš aicina hokeja komandas uz laukuma.
7. Komanda tiek izslēgta no Turnīra sekojošos gadījumos:
7.1. Par atkārtotu neierašanos uz hokeja spēli;
7.2. Ja sodi vai maksa par hokeja komandas dalību Turnīrā netiek nomaksāta (noteiktajos datumos); 7.3. Par rupjiem šī Nolikuma, sporta ētikas, sacensību organizēšanas un disciplīnas pārkāpumiem.
8. Lēmumus par hokejistu diskvalifikāciju un komandu izslēgšanu no Turnīra pieņem LHL Vadība.
9. Komandai, kura ir izjukusi vai izslēgta no Turnīra, tiek piešķirts tehniskais zaudējums ar rezultātu 0:W, ja komanda nospēlējusi vismaz 50% no visām Turnīra spēlēm. Pārējos gadījumos spēļu rezultāti tiek anulēti un komanda tiek izslēgta no Turnīra.
10. Hokeja komandas (klubi) atbild par hokejistu un līdzjutēju uzvedību 60 (sešdesmit) minūtes pirms spēles sākuma, spēles laikā un 60 (sešdesmit) minūtes pēc spēles beigām.
11. Visi neapmaksātie sodi un piespriestās diskvalifikācijas pāriet uz nākamā gada sezonu.
12. Gadījumā, ja šajā Nolikumā nav ņemta vērā kāda situācija vai pārkāpums, nepieciešams vadīties no augstāk stāvošu hokeja organizāciju noteikumiem (Latvijas hokeja federācija, Starptautiskā hokeja federācija).

Seko mums sociālajostīklos!

Esi pirmais, kurš uzzina
spēļu jaunumus un rezūltātus!