Apskatīt lapas pilno versiju

Kontakttālrunis +371 2652 5282

E-pasts info@lhl.lv

Dizains un realizācija iconcept.lv

© 2016 All Rights Reserved.

Nolikums

2019./2020. GADA LATVIJAS HOKEJA SENIORU-AMATIERU LĪMEŅA

“LHL 65+ KAUSS” SACENSĪBU NOLIKUMS.

2020.gada 12. jūlijs

1. Mērķis

1.1. Popularizēt hokeja spēli amatieru hokejistu vidū kas ir sasnieguši veterānu-senioru (65+) vecumu.

1.2. Noskaidrot šī līmeņa spēcīgāko hokeja komandu Latvijā 65+ vecuma grupā.

2. Vadība

2.1. Sacensības vada orgkomiteja, kurā ietilpst pa vienam pārstāvim no katras komandas un LHL vadība.

3. Laiks, vieta, sarīkošanas kārtība

3.1. Sacensības tiek sarīkotas pēc Starptautiskās Hokeja Federācijas veterānu noteikumiem:

a) bez spēka paņēmienu pielietošanas

b) nepielietojot ripas sišanu ar atvēzienu ( atļauts sitiens - metiens), attiecas arī uz piespēli

c) lielo sodu ( 25’ vai 5’+20’) saņēmušais spēlētājs tiek noraidīts uz visu spēli

d) vienā spēlē divas reizes 10’ sodu saņēmušais spēlētājs tiek noraidīts uz visu spēli

e) trīs reizes vienā spēlē saņemot 2’ sodu, spēlētājs tiek izslēgts no attiecīgās spēles, un pēdējo sodu izcieš cits spēlētājs.

f) spēlētājam kas ir pārkāpis noteikumus spēles pēdejo divu minūšu laikā netiek piemērots mazais vai lielais sods (noraidījums no laukuma), tā vietā uz viņa komandas vārtiem tiek nozīmēts soda metiens.

3.2. Sacensības tiek rīkotas 2020. gada 15. augustā Zemgales ledus hallē, Jelgavā ar Daugavpils, Jelgavas, un Jūrmalas komandu piedalīšanos.

3.3. Sacensības tiek organizētas sekojošā kārtībā:

1. spēle: ZEMGALE (Jelgava) – JŪRMALAS BEBRI (Jūrmala);

2. spēle: pirmās spēles zaudētāji – DAUGAVPILS VETERĀNI (Daugavpils);

3. spēle: pirmās spēles uzvarētāji – DAUGAVPILS VETERĀNI (Daugavpils);

3.4. Katras spēles ilgums ir viena stunda ( 3 x 20’ „netīrā laika”)

4. Dalībnieki

4.1. Sacensībām drīkst pieteikt 1955.g. un agrāk dzimušus spēlētājus.

4.2. Sacensībās drīkst piedalīties spēlētāji-amatieri, kā arī tikai divi spēlētāji kas kādreiz bija spēlējuši Rīgas „Dinamo”, „Latvijas Bērza” „RASMS” pieaugušo vai junioru meistarkomandu sastāvos piedaloties PSRS un citu valstu meistarsacīkstēs.

4.3. Komandas drīkst pieteikt (1965. gadā dz.) un vecāku vārtsargu. Tiek pielaisti arī izņēmumi, kas ir, apstiprināti visu komandu pārstāvju sapulcē.

4.4. Izņēmumi:

1. _________________________________________

2. _________________________________________

3. _________________________________________

4. _________________________________________4.5. Iepriekš minētie izņēmumi attiecās tikai uz konkrēto komandu dalībniekiem.

4.6. Sacensībās var pieteikt Latvijas pilsoņus un pastāvīgos iedzīvotājus.

4.7. Sacensībās nedrīkst pieteikt veterānus-seniorus, spēlējošus ārzemju komandās un Latvijas valstsvienības kandidātus. Tiek pielaisti arī izņēmumi, kas ir apstiprināmi visu komandu pārstāvju sapulcē.

4.8. Katrs komandas dalībnieks nes personīgu atbildību par savu veselības stāvokli.5. Vērtējums, soda sankcijas

5.1. Atbildību par komandas startu nes komandas pārstāvis.

5.2. Par sacensību uzvarētāju tiek atzīta tā komanda, kas ir, ieguvusi vairāk uzvaru. Ja spēles pamatlaiks (3 x 20’ „netīrā laika”) beidzies ar neizšķirtu rezultātu spēles tiesnesis nozīmē soda metienus uzvarētāja noskaidrošanai. Metieni tiek izpildīti neierobežotā skaitā līdz kāda komanda būs uzvarējusi. Soda metienus var izpildīt vairāki spēlētāji vai ari tikai viens spēlētājs.

5.2.1. Ja divām vai trijām komandām tiek konstatēts vienāds uzvaru skaits par uzvarētāju tiek atzīta komanda ar labāko iegūto un zaudēto vārtu starpību.

5.2.2. Ja arī augstāk minētie rādītāji komandām izrādās vienādi par uzvarētāju tiek atzīta komanda ar lielāko iegūto vārtu skaitu.

5.2.3. Ja arī augstāk minētie rādītāji komandām izrādās vienādi par uzvarētāju tiek atzīta komanda ar mazāko noraidījumu laiku.

5.2.4. Ja arī augstāk minētie rādītāji komandām izrādās vienādi par uzvarētāju tiek atzīta komanda ar lielāko vārtus guvušo spēlētāju skaitu.

5.3. Par neierašanos uz spēli, vai ierašanos nepilnā sastāvā ( 5 spēlētāji + vārtsargs), komandai tiek ieskaitīts zaudējums ar rezultātu 0:5. Komandai jāapmaksā arī puse no šīs spēles izmaksām.

5.4. Par nepieteikta, nepareizi pieteikta vai diskvalificēta spēlētāja iesaistīšanu spēlē, komandai tiek piešķirts zaudējums 0:5 un jāmaksā soda nauda 30,-EUR (trīsdesmit eiro).

5.5. Par noraidījumu līdz spēles beigām, spēlētājs automātiski tiek diskvalificēts uz vienu spēli (ja komandu pārstāvju sapulce nepiemēro lielāku sodu) un maksā soda naudu 15,- EUR (piecpadsmit eiro)

5.6. Par diviem 10’ sodiem (arī dažādās spēlēs) spēlētājs tiek attiecīgi diskvalificēts uz vienu spēli un maksā soda naudu 15,- EUR (piecpadsmit eiro).

5.7. Pēc katra nākošā lielā soda saņemšanas, soda sankcijas paliek iepriekšējās.

5.8. Par tīšu rupjību, kā rezultātā spēlētājs guvis traumu, paredzēta diskvalifikācija, par ko lems dalībnieku pārstāvju sapulce.

6. Apbalvošana

6.1. Uzvarētāja komanda tiek apbalvota ar kausu.

7. Pieteikumi, pārejas

7.1. Sacensību pieteikumi elektroniskajā formātā tiek iesniegti līdz sacensību sākumam, komandas pirmajai spēlei uz elektronisko adresi: info@lhl.lv

7.2. Pieteikumā jāuzrāda: vārdu, uzvārdu, personas kodu, spēlētāja pozīciju laukumā, augumu, svaru, nūjas tvērienu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un obligāti jābūt spēlētāja parakstam.8. Finansiālie noteikumi

8.1. Visus, ar sacensībām saistītos izdevumus ( ledus īre, otras ģērbtuves īre, tiesnešu, ārstu un tablo izmaksas) sedz turnīrā spēlējošās komandas, apmaksājot katras spēles izdevumus uz pusēm.

8.2. Katras komandas sacensību dalības maksa sastāda 50 EUR.

8.3. Sacensību dalības maksu ir jāsamaksā līdz 2020.g. 15. augusta pirmās spēles sākumam.

Seko mums sociālajostīklos!

Esi pirmais, kurš uzzina
spēļu jaunumus un rezūltātus!